Vaikuttavuuden mittaaminen ja raportointi
Kurssille ei oteta tällä hetkellä ilmoittautumisia

Vaikuttavuuden mittaaminen ja raportointi

- Toimiva mittaristo ja tiedonkeruusuunnitelma kuukaudessa. Näin keräät luotettavaa tietoa vaikuttavuudesta.

Me teemme hyvää,
mutta miten ihmeessä todistamme sen?

Tuttu pulma monille, eikä ihme. Vaikuttavuuden mittaaminen ja osoittaminen on vaikuttavuuden arviointiin liittyvistä kysymyksistä varmasti kiperimpiä. Kun halutaan parantaa ihmisten hyvinvointia, yhteisön toimivuutta tai alueen vetovoimaa, eivät arjesta tutut mittarit riitä.  

Mittanauhalla ei voi todistaa pinnan pitenemistä eikä vaaka punnitse arjen keventymistä. Mistä mittarit vaikuttavuudelle?

Useimmiten vaikuttavuus halutaan todistaa rahoittajalle, yhteistyökumppaneille tai suurelle yleisölle. Yllättävän usein epäselväksi jää, mitä tarkkaan ottaen ollaan todistamassa: mitä vaikuttavuus juuri meidän toiminnassamme oikein tarkoittaa?  Tilanne on turhauttava, sillä vähän heppoisemmankin tiedon keruu kuormittaa, tuntuu vaikealta eikä lopputuloskaan motivoi oikein ketään.

Hyvä uutinen on, että vaikuttavuuden mielekäs mittaaminen on mahdollista – ja innostavaa!
 

Vaikuttavuustiedolla voi nimittäin saada aikaan paljon muutakin kuin vakuuttaa rahoittajat:

 • Mitä jos keräisitte tietoa, joka varmistaa ja vahvistaa vaikuttavuuttanne?
 • Entä jos teillä olisi käytössänne päivittyvää ja visualisoitua tietoa aikaansaamistanne muutoksista?
 • Mitä tapahtuisi tiedonkeruulle ja vaikuttavuudelle,  jos työntekijänne ja kohtaamanne ihmiset olisivat mukana tulkitsemassa tuloksia? 
Hyödyt kurssista,  jos kaipaat vastauksia johonkin seuraavista kysymyksistä:

 • Minkälaista tietoa meidän pitäisi vaikuttavuudesta kerätä?
 • Miten voimme mitata ihmisille, yhteisöille tai luonnonympäristöön tuottamaamme hyvää?
 • Mitkä ovat meille sopivimmat mittarit ja toimivimmat tavat kerätä tietoa? 
 • Miten varmistamme, että keräämämme tieto on uskottavaa?
 • Kuinka varmistamme ettei tiedonkeruu kuormita työntekijöitämme ja vapaaehtoisiamme? 

Aloita mittariston ja tiedonkeruusuunnitelman tekeminen heti,
kuukauden kuluttua homma on valmis! Kurssin aikana löydät mittarit ja suunnittelet tiedonkeruun, jonka avulla vakuutatte rahoittajat ja pystytte varmistamaan vaikuttavuutenne.  


Vaikuttavuuden mittaaminen ja raportointi -kurssin anti

oppiminen

 • Koetellut ja toimivaksi todetut menetelmät vaikuttavuuden mittaamiseen. 
 • Tehtäväkirja ja työpohjat, jotka auttavat myös tulevissa koitoksissa. 
 • Ohjeet ja tarkistuslistat tiedonkeruun suunnitteluun ja toteutukseen.
MITTARIT

Kurssin aikana rakennat toimivan ja arkeanne tukevan mittariston hankkeen vaikuttavuuden seuraamiseen ja todentamiseen.  Hyvän mittariston avulla keräätte luotettavaa vaikuttavuustietoa. 

TIEDONKERUU

Saat valmiiksi tiedonkeruusuunnitelman, joka koostuu monipuolisista tiedonkeruutavoista. Tiedonkeruu ei kuormita teitä, vaan se tukee hankkeen toteutusta ja helpottaa raportointia

RAPORTOINTI

Löydät vaikuttavia tapoja raportoida vaikuttavuudestanne rahoittajille ja muille sidosryhmille. Pystytte myös jakamaan tietoa tuloksistanne takaisin työntekijöille ja asiakkaille, ja näin palkitsemaan sekä motivoimaan heitä.


Tutustu alta kurssin sisältöön
Saat ytimekkäät videot, toimivan tehtäväkirjan ja parhaat vinkit heti käyttöösi! 
 Kurssin sisällöt ovat käytettävissäsi 30 päivää ilmoittautumisesta. 

Kurssin sisältö

Ilmoittaudu kurssille heti, pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan tiedonkeruuta vaikuttavuudesta!

Ota loikka kohti luotettavampaa vaikuttavuustietoa. Kuukauden kuluttua sinulla on käytettävissäsi mittaristo ja tiedonkeruusuunnitelma, jolla varmistat vaikuttavuuden ja vakuutat rahoittajat.

kurssin hinta

310 euroa

+ alv 24%

 • viisi osiota ja 19 luentoa
 • tiiviit ja konkreettiset videot
 • tehtäväkirja 
 • esimerkit ja vinkit hankemaailmasta 

Kouluttajat

Saila Tykkyläinen

Saila Tykkyläinen (KTT) on yhteiskunnallisten vaikuttavuuden keskeisiä asiantuntijoita maassamme. Hän sparraa ja kouluttaa monenlaisia organisaatioita järjestöistä yrityksiin ratkomaan yhteisiä ongelmiamme mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti. Sailan kutsumus on soveltaa ja sovittaa vaikuttavuuden arviointimenetelmiä osaksi organisaatioiden johtamista ja työntekijöiden arkea.  

Viime vuosien aikana Saila on auttanut yli 200 järjestöä, yritystä ja julkisen sektorin toimijaa eteenpäin vaikuttavuuden kehittämisessä, johtamisessa ja todentamisessa. 

Antti Pelto-Huikko

Antti Pelto-Huikko (FM) on työskennellyt 17 vuotta asiantuntijana sekä kolmannella sektorilla että yksityisissä tutkimus- ja kehittämisyhtiöissä. Suomalainen järjestökenttä on erityisesti Antin sydäntä lähellä. Hän on ollut mukana edistämässä järjestötoimijoiden arviointiosaamisen kehittämistä jo vuodesta 2003 lähtien, kirjoittanut paljon arvioinnista ja vaikuttavuudesta sekä toteuttanut näihin liittyen kymmeniä menetelmäkoulutuksia. Antin kutsumus on saada arviointi ja tiedolla johtaminen luontevaksi osaksi jokaisen arjen työtä, tukea organisaatioita löytämään jokaiselle oma tapa tuottaa ja koota vaikuttavuustietoa sekä ennen kaikkea löytää keinot hyödyntää tuotettua tietoa toiminnan ja prosessien johtamisessa.